نمونه پروژه های استیج های کف

پروژه شماره :  ۳۰۱۹

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : رشت – لنگرود
سفارش دهنده : هتل میلاد نور
کد پروژه : ۳۰۱۹

پروژه شماره :  3018

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : شاهرود
سفارش دهنده : تالار پذیرایی ارکیده
کد پروژه : ۳۰۱۸

پروژه شماره :  3017

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : تهران – احمد آباد مستوفی
سفارش دهنده : تالار پذیرایی شکوفه
کد پروژه : ۳۰۱۷

پروژه شماره :  3016

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : یزد
سفارش دهنده : تالار پذیرایی صدرا
کد پروژه : ۳۰۱۶

پروژه شماره :  3015

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : 
سفارش دهنده : تالار پذیرایی
کد پروژه : ۳۰۱۵

پروژه شماره :  3014

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : مهریز
سفارش دهنده : تالار پذیرایی بزرگ شهر
کد پروژه : ۳۰۱۴

پروژه شماره :  3013

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : تهران
سفارش دهنده : تالار پذیرایی مهر ماندگار
کد پروژه : ۳۰۱۳

پروژه شماره :  3012

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : تهران
سفارش دهنده : تالار پذیرایی وییولت
کد پروژه : ۳۰۱۲

پروژه شماره :  3011

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : مسجد سلیمان
سفارش دهنده : تالار پذیرایی شب رویایی
کد پروژه : ۳۰۱۱

پروژه شماره :  3010

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : تهران – بومهن
سفارش دهنده : تالار پذیرایی ایمان
کد پروژه : ۳۰۱۰

پروژه شماره :  3009

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : اهواز – شوشتر
سفارش دهنده : تالار پذیرایی یاس سفید
کد پروژه : ۳۰۰۹

پروژه شماره :  3008

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : زنجان
سفارش دهنده : تالار پذیرایی عروس
کد پروژه : ۳۰۰۸

پروژه شماره :  3007

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : لنگرود
سفارش دهنده : تالار پذیرایی لوتوس
کد پروژه : ۳۰۰۷

پروژه شماره :  3006

عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : قزوین
سفارش دهنده : تالار پذیرایی ایران زمین
کد پروژه : ۳۰۰۶