عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : رشت
سفارش دهنده : تالار پذیرایی گویا
کد پروژه : ۱۰۰۴