عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : زنجان
سفارش دهنده : تالار پذیرایی عروس
کد پروژه : ۱۰۰۵