عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : سیرجان-کرمان
سفارش دهنده : تالار پذیرایی المپیک
کد پروژه : ۱۰۰۶