عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : تربت حیدریه
سفارش دهنده : تالار پذیرایی تشریفات
کد پروژه : ۱۰۰۷