عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : تهران
سفارش دهنده : تالار پذیرایی پارسیان
کد پروژه : ۱۰۰۹