عنوان پروژه : تلویزیون درون سالن
محل اجرای پروژه : کرج
سفارش دهنده : تالار پذیرایی کندو
کد پروژه : ۱۰۱۰