عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : قزوین
سفارش دهنده : تالار پذیرایی ایران زمین
کد پروژه : ۳۰۰۶