عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : لنگرود
سفارش دهنده : تالار پذیرایی لوتوس
کد پروژه : ۳۰۰۷