عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : زنجان
سفارش دهنده : تالار پذیرایی عروس
کد پروژه : ۳۰۰۸