عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : اهواز – شوشتر
سفارش دهنده : تالار پذیرایی یاس سفید
کد پروژه : ۳۰۰۹