عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : تهران – بومهن
سفارش دهنده : تالار پذیرایی ایمان
کد پروژه : ۳۰۱۰