عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : مسجد سلیمان
سفارش دهنده : تالار پذیرایی شب رویایی
کد پروژه : ۳۰۱۱