عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : تهران
سفارش دهنده : تالار پذیرایی وییولت
کد پروژه : ۳۰۱۲