عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : تهران
سفارش دهنده : تالار پذیرایی مهر ماندگار
کد پروژه : ۳۰۱۳