عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : مهریز
سفارش دهنده : تالار پذیرایی بزرگ شهر
کد پروژه : ۳۰۱۴