عنوان پروژه : استیج کف
محل اجرای پروژه : یزد
سفارش دهنده : تالار پذیرایی صدرا
کد پروژه : ۳۰۱۶