عنوان پروژه : استیج کف محل
اجرای پروژه : تهران – احمد آباد مستوفی
سفارش دهنده : تالار پذیرایی شکوفه
کد پروژه : ۳۰۱۷