وسایل آتش بازی

از دیر باز مراسم آتیش بازی و نورافشانی باعث شور و هیجان در جشن های مختلف بوده است ، از مراسم آتیش بازی و نور افشانی میتوان در مجالسی چون جشن عقد و عروسی ، جشن سالگرد تاسیس شرکت ها ، جشن افتتاح شعب و یا فروشگاه های زنجیره ای ، جشن فارغ التحصیلی و … استفاده نمود .