مراسم نورافشانی سال نو چینی هامراسم نورافشانی سال نو چینی ها نورافشانی زیبا و عجیب سال نو چینی ها – در شب سال نو میلادی(۲۰۲۰) نزدیک به دوهزار هواپیمای بدون سرنشین یا همان پهپاد ، آسمان شانگهای را روشن کردند. این پهپادها که به مناسبت شب سال نو میلادی در بالای رودخانه Huangpu در شانگهای چین به پرواز در آمدند امسال جای آتش بازی را گرفتند. آتش بازی توسط چینی ها اختراع شده است اما حالا خودشان قصد دارند مولتی روتور را جایگزین آن کنند.چرا که مولتی روتورها آلودگی کمتری نسبت به آتش بازی دارند و به حیات وحش کمتر آسیب میزنند. پهپادها در این مراسم ابتدا الگوهای مختلفی را در آسمان تشکیل دادند، از زمین کروی گرفته تا تصویر یک اژدها نورانی. حدود ساعات نیم شب پهپادها مردی در حال دویدن را به نمایش گذاشتند و سپس شمارش معکوس را برای تحویل سال جدید ۲۰۲۰ میلادی آغاز شد. در ویدئو زیر نمایش این پهپادها را ببینید.

عنوان cta

عنوان cta

در این قسمت متنی بنویسید. در این قسمت متنی بنویسید. در این قسمت متنی بنویسید. در این قسمت متنی بنویسید. در این قسمت متنی بنویسید. در این قسمت متنی بنویسید.
سوالات متداول

متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)
متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)
متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)
متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.متنی در حد یک الی نیم خط برای این قسمت در نظر گرفته شده و در رابطه با عنوان نوشته شود.( همین اندازه)
نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.