لیست شهرها و استان های خدمات پس از فروش شرکت نداچنگ شماه تلفن عکس و آدرس

 

مراکز خدمات پس از 
 آقای ابوالفضل ابراهیمی فروش شرکت نداچنگ   •آقای ابوالفضل ابراهیمی   ……………… استان مرکزی …………… شهرستانهای  اراک .ساوه و حومه

• آقای حاجیوند …………………………    استان لرستان …………. شهرستان درود و حومه

راکز خدمات پس از فروش 
 آقای سید محسن حسینی شرکت نداچنگ • آقای سید محسن حسینی    ……………. استان کرمان   ………….. شهرستان رفسنجان و حومه

راکز خدمات پس از فروش آقای مهرداد آزموده تهران شرکت نداچنگ • آقای مهرداد آزموده     …………………… استان تهران   …………..  تهران و حومه

راکز خدمات پس از فروش شرکت نداچنگ • آقای مهدی محامید     …………………… استان خوزستان ………… شهرستان اهواز و حومه

راکز خدمات پس از فروش شرکت 
مهدی محامید خرمشهر نداچنگ • آقای مجید بناری    …………………….  استان خوزستان ………..  شهرستان آبادان .خرمشهر و حومه

 • آقای احمد دیلمی  …………………………..  استان خوزستان  …………   شهرستان دزفول و حومه

راکز خدمات پس از فروش شرکت 
علی اکبر قره خانی گرگان آزادشهر و حومه نداچنگ • آقای علی اکبر قره خانی ……………….   استان  گرگان   ………… گرگان و آزادشهر و حومه

راکز خدمات پس از فروش 
خورشید سوار  مازندران شرکت نداچنگ • آقای خورشید سوار ……………………… استان مازندران ……….. شهرستان آمل و حومه

 • آقای صادق جمالی  …………..  استان گیلان ……….. شهرستان  فومن و حومه

 

• آقای محمدی …………………………     استان اصفهان …………  اصفهان و حومه

 

راکز خدمات پس از فروش شرکت 
مسعود رحمانیان خرم آباد نداچنگ • آقای مسعود رحمانیان …………………  استان لرستان ………..  شهرستان خرم اباد و حومه

راکز خدمات پس از فروش شرکت 
حسین ملایی استان قزوین نداچنگ • آقای حسین ملایی  ……………………..  استان قزوین  ………. قزوین و حومه

 

آقای وقاردوست شهر زاهدان • آقای مهدی وقاردوست …………………….زاهدان  ……………….. استان سیستان و بلوچستان

 

√ مشتری گرامی لطفا جهت تسریع درخدمات پس از فروش تقاضا مندیم در صورت خرابی هریک از محصولات شرکت نداچنگ سریعاً با دفتر مرکزی به شماره تلفن:  38264460-035 , 38254460 – 035 , 38275460- 035 و یا مسئول خدمات پس از فروش 09162065086 تماس حاصل فرمائید.

√ به دلیل تسریع در خدمات رسانی و رفع عیب به موقع و دقیق محصولات و ارسال قطعات از طرف شرکت به مراکز خدمات پس از فروش از تماس مستقیم با مراکز خدمات پس از فروش خودداری نمائید.

√ تکمیل برگ گارانتی جهت سهولت در خدمات رسانی الزامی می باشد.